سموبار یک اپلیکیشن رایگان است که رانندگان را به متصدیان بار متصل می کند . فقط دکمه پذیرش بار را لمس کنید و خیلی سریع باری که می خواهید را حمل کنید. با توجه به سیستم هوشمند سموبار شما همیشه میدانید چقدر دریافت می کنید . باری که میخواهید را حمل کنید باری که متناسب با خودرو شما است را انتخاب کنید و بدون وقفه و هرگونه چانه زنی بار را حمل کنید. قیمت حمل را مشاهده کنید بار خود را انتخاب کرده اید؟ دکمه پذیرش بار را بزنید و مطمئن باشید دستمزد خود را دریافت می کنید. در همان لحظه تائیدیه حمل بار را دریافت کنید به محض اینکه بار را پذیرفتید مطمئن باشید بار آماده حمل است .