سموبار چگونه کار می کند؟

سموبار چگونه کار می کند؟

سامانه مدیریت حمل و نقل بین شهری در ایران به عنوان اولین سیستم جامع و قدرتمند می باشد که توانسته است حمل و نقل بین شهری را به تسهیل دهد.
  • اپلیکیشن رایگان سموبار را نصب کنید  • درخواست حمل کالا را ثبت کنید  • درخواست شما را بررسی می کنیم و بین راننده های مناسب به صورت آنلاین مناقصه برگزار می کنیم


  • کمترین پیشنهاد حمل از طرف رانندگان به شما معرفی می کنیم


  • بارنامه قانونی حمل بارتون رو از نزدیکترین نماینده صدور بارنامه سموبار صادر و دریافت کنید


  • راننده جهت بارگیری بارتون اعزام شد  • بارتون را بارگیری کنید  • در مسیر بارتون رو نقشه به صورت آنلاین ردیابی کنید


  • بارتون که به مقصد رسید مشخصات تحویل گیرنده و امضاء آن را دریافت کنید

Foto